Fremhævet billede til artiklen: Hvad tjener en VVS’er?
Artikler og guides:

Hvad tjener en VVS’er?

VVS-faget byder på spændende karrieremuligheder, men løn og indkomstpotentiale er naturligvis vigtige overvejelser. I denne artikel dykker vi ned i lønniveauet for forskellige VVS-professionelle.

 • En VVS-lærling er under uddannelse til at blive VVS-montør, og vi ser nærmere på deres opgaver og lønniveau.
 • En ansat VVS-svend har gennemført sin uddannelse og opnået erfaring, og vi udforsker deres daglige arbejde samt lønnen.
 • En ansat VVS-installatør er en erfaren fagperson, der styrer og leder VVS-projekter, og vi undersøger deres ansvarsområder og lønniveau.
 • Selvstændige VVS-svende hos JE VVS TEKNIK er en del af et fællesskab af håndværkere. Vi ser nærmere på deres arbejdsopgaver og lønforventninger.

Uanset hvor du befinder dig i din VVS-karriere, er det vigtigt at forstå lønniveauet i branchen. Lad os dykke ned i, hvad forskellige VVS-professionelle typisk tjener.”

Hvad laver en vvs lærling?

En VVS-lærling er en person, der er under uddannelse til at blive VVS-montør. I løbet af læretiden får lærlingen praktisk erfaring og teoretisk viden inden for VVS-branchen. Nogle af de opgaver, en VVS-lærling typisk udfører, omfatter:

 1. Installation af VVS-udstyr: En VVS-lærling kan være involveret i installationen af rør, VVS-armaturer og apparater som toiletter, håndvaske, brusere, varmtvandsbeholdere og varmesystemer.
 2. Vedligeholdelse og reparation: Lærlingen kan hjælpe med at vedligeholde og reparere VVS-installationer, herunder identifikation og løsning af problemer som lækager, tilstoppede afløb og defekte armaturer.
 3. Montage og tilpasning: Lærlingen kan være ansvarlig for at montere og tilpasse VVS-komponenter efter specifikationer og tegninger.
 4. Udføre installationer i nybyggeri eller renoveringsprojekter: Lærlingen kan deltage i VVS-installationer i både nybyggeri og renoveringsprojekter og sikre, at installationerne opfylder gældende standarder og forskrifter.
 5. Samarbejde med erfarne VVS-montører: Lærlingen arbejder typisk sammen med erfarne VVS-montører og får vejledning og instruktion under udførelsen af opgaverne.

I løbet af læretiden får VVS-lærlingen gradvist større ansvar og færdigheder inden for VVS-faget og arbejder hen imod at opnå den nødvendige kvalifikation til at blive en fuldt uddannet VVS-montør.

Hvad tjener en vvs lærling?

Gennemsnitstimelønnen for en VVS-lærling i Danmark kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder lærekontraktens bestemmelser, uddannelsesniveau og anciennitet. Som udgangspunkt ligger timelønnen for en VVS-lærling typisk mellem 100 og 150 kroner i timen i starten af læreperioden og kan gradvist stige over tid i takt med erfaring og progression i uddannelsen. Det er vigtigt at bemærke, at lønnen kan variere mellem forskellige virksomheder og uddannelsesinstitutioner. For mere præcis information om gennemsnitstimelønnen for VVS-lærlinge anbefales det at kontakte relevante fagforeninger, erhvervsorganisationer eller lærepladskonsulenter.

Hvad laver en ansat vvs svend?

En VVS-svend er en faglært VVS-montør, der har afsluttet sin uddannelse og har opnået den nødvendige erfaring og ekspertise inden for VVS-branchen. En VVS-svend udfører en bred vifte af opgaver, herunder:

 1. Installation og reparation af VVS-systemer: En VVS-svend er ansvarlig for at installere og reparere VVS-systemer, herunder rørledninger, armaturer, apparater og varmesystemer. Dette kan omfatte installation af toiletter, håndvaske, brusere, badekar, varmtvandsbeholdere, radiatorer og gulvvarmesystemer.
 2. Vedligeholdelse og service: En VVS-svend udfører rutinemæssig vedligeholdelse og service af VVS-installationer for at sikre deres optimale funktion. Dette kan involvere inspektion, rengøring, justering og udskiftning af komponenter efter behov.
 3. Fejlfinding og reparation: En VVS-svend identificerer og løser problemer og fejl i VVS-systemer, såsom lækager, tilstoppede afløb, defekte armaturer eller ineffektive varmesystemer. Dette kan kræve brug af specialværktøj og diagnosticeringsmetoder.
 4. Installation i nybyggeri og renoveringsprojekter: En VVS-svend arbejder ofte på både nybyggeri og renoveringsprojekter. De samarbejder med arkitekter, entreprenører og andre håndværkere for at sikre, at VVS-installationerne er korrekt integreret i bygningen og opfylder bygningsreglementet.
 5. Overholdelse af sikkerhedsstandarder: En VVS-svend er ansvarlig for at følge sikkerhedsprocedurer og overholde gældende standarder og forskrifter for at sikre, at VVS-installationerne er sikre og pålidelige.

En VVS-svend er dygtig inden for sit fag og har en bred vifte af kompetencer og viden til at håndtere forskellige VVS-opgaver og sikre, at kundernes VVS-behov bliver opfyldt professionelt og effektivt.

Hvad får en ansat vvs svend i løn?

Gennemsnitstimelønnen for en VVS-svend kan variere afhængigt af flere faktorer som erfaring, kompetencer og ansættelsesforhold. Generelt ligger timelønnen for en VVS-svend i området mellem 250 og 350 kroner i timen. Det er vigtigt at bemærke, at lønnen kan variere fra virksomhed til virksomhed og kan påvirkes af lokale overenskomster og aftaler. For mere præcis information om timelønnen anbefales det at kontakte VVS-fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer eller undersøge lokale lønstatistikker.

Hvad laver en ansat vvs installatør?

En VVS-installatør er en fagperson med omfattende erfaring og ekspertise inden for VVS-branchen. Deres primære ansvar er at lede og styre VVS-projekter og sikre, at installationsarbejdet udføres korrekt og i overensstemmelse med gældende standarder og forskrifter. Her er nogle af de opgaver, en VVS-installatør typisk udfører:

 1. Projektledelse: En VVS-installatør er ansvarlig for at planlægge, organisere og lede VVS-projekter. Dette omfatter at udarbejde tidsplaner, koordinere arbejdet med andre entreprenører og sikre, at projektet fuldføres til tiden og inden for budgettet.
 2. Tilbudsudarbejdelse: En VVS-installatør udarbejder tilbud og prisoverslag til kunder baseret på projektets omfang og krav. Dette indebærer at vurdere materialeomkostninger, arbejdstimer og andre faktorer for at give en nøjagtig og konkurrencedygtig pris.
 3. Installation og vedligeholdelse: Selvom en VVS-installatør ikke nødvendigvis udfører installationer personligt, kan de stadig tage del i visse installationsopgaver og sikre, at alt arbejde udføres korrekt. De kan også være involveret i vedligeholdelse af VVS-systemer og sikre, at de fungerer optimalt.
 4. Overholdelse af regler og standarder: En VVS-installatør sikrer, at alle installationer og arbejde udføres i overensstemmelse med lokale og nationale bygningsregler og sikkerhedsstandarder. De har et dybt kendskab til forskrifter og retningslinjer og sørger for, at alt arbejde opfylder de nødvendige krav.
 5. Kundeservice og rådgivning: En VVS-installatør er også ansvarlig for at yde kundeservice og rådgivning til kunderne. De lytter til kundernes behov og ønsker og tilbyder professionel vejledning og anbefalinger baseret på deres ekspertise. De sikrer, at kunderne er tilfredse med det udførte arbejde og at deres VVS-behov er opfyldt.

En VVS-installatør spiller en vigtig rolle i at sikre, at VVS-projekter udføres professionelt og effektivt. Deres tekniske viden, ledelsesevner og engagement i kundeservice gør dem til værdifulde aktører i VVS-branchen.

Hvad tjener en ansat vvs installatør?

Gennemsnitstimelønnen for en VVS-installatør i Danmark kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder erfaring, kvalifikationer og geografisk placering. Generelt set ligger timelønnen for en VVS-installatør i Danmark typisk mellem 300 og 500 kroner i timen. Det er dog vigtigt at bemærke, at lønnen kan variere betydeligt baseret på individuelle faktorer og den konkrete ansættelsesaftale. Yderligere kan lønnen også påvirkes af eventuelle overenskomster og arbejdsvilkår, der gælder for VVS-branchen. For mere præcis information om gennemsnitstimelønnen for VVS-installatører anbefales det at kontakte relevante fagforeninger, erhvervsorganisationer eller brancheforeninger inden for VVS-området.

Hvad laver en selvstændig vvs svend hos JE VVS TEKNIK?

Du laver det samme arbejde som en VVS svendog tildels en VVS installatør laver for mester når du er ansat. Det vil sige du både laver det udførende og det planlæggende og afrundende arbejde når en kunde skal serviceres. Som selvstændig VVS’er hos JE VVS TEKNIK laver du:

 1. Installation og reparation af VVS-systemer
 2. Vedligeholdelse og service
 3. Fejlfinding og reparation
 4. Installation i nybyggeri og renoveringsprojekter
 5. Overholdelse af sikkerhedsstandarder
 6. Projektledelse
 7. Tilbudsudarbejdelse
 8. Kundeservice og rådgivning
 9. Overlevering & Fakturering

JE VVS TEKNIK er et fællesskab af håndværkere der samarbejder og hjælper hinanden i at være selvstændige – Det kan nemlige kræve:

 • At der føres regnskab over alle indtægter og udgifter
 • At der markedsføres og tiltrækkes nye kunder
 • At der er juridisk support når det nødvendigt
 • At der de nødvendige forsikringer af dig og kunden
 • At du får adgang til udstyr og og køretøj
 • At du får adgang til fordelagtige indkøbsaftaler

Her har vi interne og eksterne partnere som assistere dig med netop de områder du finder udfordrende. På den måde tror vi på at vi kan sørge for at din selvstændige rejse bliver en succes som alle de andre selvstændige håndværker som er underleverandør til JE TEKNIK indenfor VVS og EL installation

Hvad tjener en selvstændig vvs svend hos JE VVS TEKNIK?

Hos JE VVS TEKNIK bestemmer du selv hvad du synes du skal have i løn på månedlig basis. Nogle af vores håndværkere har valgt 45.000 før skat om måneden i løn (Grænsen før topskat), andre 30.000 før skat om måneden. Det hele afhænger af hvor god du er til at skabe indtægt i din virksomhed. Jo større omsætning du laver hver måned jo højre løn kan du udbetale. Hvis du har arbejde til 160 betalte timer til 600,- pr time, om måneden, kan du sagtens udbetale 45.000 til dig selv hver måned og stadig have 62.520 tilbage i overskud i din selvstændige virksomhed. Du kan selv beregne forskellige løn scenarier som selvstændig VVS’er lige her.

Skal Vores håndværker hjælpe?

Det siger Kim:
Den frihed som jeg får, ved at selv bestemme over min egen hverdag
Image
Kim Winkelmann | Elektriker

WinkELmann installation

Region Syddanmark
holger7@live.dk
tel:22535769
Det siger Jan :
Vores selvstændig håndværkere skaber mere frihed og fleksibilitet i deres liv. Vi støtter hinanden i at være selvstændige sammen - En for alle, alle for en!
Image
Jan Dam-Nielsen | El-installatør

JE EL TEKNIK

Region Sjælland
jdn@jeteknik.dk
tel:34223342
Det siger Jesper:
Det at jeg kan styre min egen hverdag
Image
Jesper Gerlach | Elektriker

Gerlach El Service

Region Hovedstaden
jg@gerlach-el.dk
tel:31132413
Det siger Oliver:
Jeg tjener flere penge end jeg gjorde som ansat
Image
Oliver Holsgaard | Elektriker

Ohms EL

Region Sjælland
ohs@ohms-el.dk
tel:31343051
  Det siger Mikkel:
  Som Installatør får jeg mulighed for at drive virksomhed uden alt det kedelige og besværlige, og fokusere på at skabe et fælleskab af kompetente VVS'er som går op i deres arbejde og lever et kvalitets resultat til kunden.
  Image
  Mikkel Mayland | VVS-installatør

  JE VVS TEKNIK

  Region Sjælland
  mc@jeteknik.dk
  tel:60292908
  Det siger Zouhair:
  Jeg er min egen chef jeg kan planlægge min tid som jeg vil og jeg kan godt lide at jeg har det direkte kunde kontakt fra start til slut
  Image
  Zouhair Kabbani | VVS'er

  ZK Varme & Service

  zkvarmeogservice@gmail.com
  tel:30278701
  Det siger Rachid:
  Det frie liv vel selv st bestemme over sin hverdag
  Image
  Rachid Rachid | VVS'er

  Aarhus varmeteknik og køl

  Region Sjælland
  rachidjunior@me.com
  tel:42464778
   Vi står altid klar til at hjælpe dig med el og vvs opgaver!
   Håndværker profil billede

   Jan Dam-nielsen

   Ejer & El Installatør
   Hvad er TEKNIQ?
   TEKNIQ speciale er tekniske regler, certificeringer og ordninger - Som sikre dig som kunde
   Læs mere her...
   Image

   Ofte stillede spørgsmål

   Hvad tjener en VVS’er?

   Er jeg rigtig selvstændig som leverandør til JE TEKNIK?

   Læs svaret

   Bestemmer JE TEKNIK mine timepriser og mine materialepriser?

   Læs svaret

   Hvad er JE TEKNIK holdning til sort arbejde?

   Læs svaret

   Bliver det dyrere for forbrugere eller virksomheder end med en traditionel autoriseret el- eller VVS-installatør?

   Læs svaret

   Bliver jeg selv autoriseret el- eller VVS-installatør?

   Læs svaret

   Er der nogle former for kvalitetssikring og garantiordning tilknyttet JE TEKNIK

   Læs svaret

   Er det en helt ny måde for virksomheder at samarbejde på?

   Læs svaret

   Er JE TEKNIK autoriseret af Sikkerhedsstyrlesen?

   Læs svaret

   Får jeg pension?

   Læs svaret

   Hvad sker der, hvis jeg som selvstændig kommer til skade og ikke kan arbejde?

   Læs svaret

   Hvem handler man med som kunde når alle JE TEKNIKs håndværkere er selvstændige leverandører til JE TEKNIK?

   Læs svaret

   Hvis det går galt for mig som selvstændig, risikerer min familie så at gå fra hus og hjem?

   Læs svaret

   Må jeg arbejde for andre end JE TEKNIK?

   Læs svaret

   Hvordan stopper jeg i JE TEKNIK?

   Læs svaret

   Skal jeg selv indkøbe og betale mine egne materialer?

   Læs svaret

   Skal jeg selv skaffe mine kunder?

   Læs svaret

   Stiller JE TEKNIK nogle krav til hvilke håndværkere der kan blive leverandører?

   Læs svaret

   Tager JE TEKNIK lærlinge?

   Læs svaret
    Virksomheder vi bla. hjælper
    Kemp og Lauritzen logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    HedeDanmark logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Hvidovre Kommune logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Entreprenørfirmaet Nordkysten logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Neogrid Technologies logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Unilite logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Coop Danmark logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Dansk Arbejdsgiverforening logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Egelund slot logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Maribo Varmeværk logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Andel Holding logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Spotlight logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Telesikring logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    NRGreen logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Tvis køkken logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK