Fremhævet billede til artiklen: VVS autorisation: Vejen til sikker installation og service
Artikler og guides:

VVS autorisation: Vejen til sikker installation og service

Når det kommer til arbejdet med vand, varme, og toiletter i Danmark, skal man have en særlig godkendelse, som kaldes for en VVS autorisation. Denne godkendelse viser, at du eller din virksomhed ved, hvordan man arbejder sikkert og korrekt med disse installationer. Det er vigtigt for at sikre, at alt fungerer, som det skal, og at ingen kommer til skade.

For at få denne godkendelse, skal din virksomhed igennem en række trin, der inkluderer speciel uddannelse, praktisk erfaring, og en slags test. Man kan arbejde med mange forskellige ting inden for VVS, men kun hvis man har den rette godkendelse.

Vigtige at vide

 • Denne godkendelse er nødvendig for at kunne arbejde sikkert med installationer af vand, varme, og toiletter.
 • Man skal igennem en proces, der kræver speciel uddannelse og en test, for at vise at man har de rette færdigheder.
 • Når man har fået godkendelsen, er det ens ansvar at følge reglerne og sikre, at arbejdet er udført korrekt.

Typer af godkendelse

Der findes forskellige typer af godkendelser. Nogle giver dig lov til at arbejde med alt inden for VVS, mens andre kun dækker specifikke områder, som f.eks. arbejde med vand og afløb. I nogle tilfælde kan man få en særlig tilladelse til at udføre bestemte opgaver uden at have den fulde godkendelse.

Fuld autorisation

Med en fuld autorisation har du ret til at udføre alle typer af VVS-arbejde. Dette kræver en bred vifte af kompetencer og overholdelse af stramme sikkerhedsstandarder. For erhvervelsen af denne autorisation kræves det, at du har gennemgået relevant uddannelse og opnået de nødvendige kvalifikationer.

Delautorisation

Delautorisationer giver dig mulighed for at udføre bestemte typer af VVS-arbejde. Disse omfatter ofte specialiserede områder som vand og afløb. Delautorisationerne er særligt nyttige for virksomheder eller installatører, der fokuserer på specifikke aspekter af VVS-arbejde frem for hele spektret.

Dispensation i særtilfælde

I visse tilfælde kan der gives dispensation til at udføre VVS-arbejde uden fuld autorisation. Dette er dog kun i særlige tilfælde, og arbejdet skal stadig overholde gældende regler og love. Dispensationer kræver sædvanligvis en grundig vurdering fra relevante myndigheder.

Hvordan får man VVS autorisation?

For at blive godkendt, skal du først tilmelde dig en test. Derefter følger en tid med uddannelse og forberedelse, som slutter af med en eksamen og et projekt. Dette viser, at du kan bruge din viden i praksis.

Tilmelding til autorisationsprøve

Du skal først tilmelde dig autorisationsprøven. Tilmeldingen er din indgang til at kunne påbegynde vejen mod autorisation. Det er vigtigt at sikre sig, at alle nødvendige dokumenter og informationer er indsamlet, så din ansøgning kan behandles uden forsinkelser. Informationen om tilmeldingsprocessen kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Akademisk og faglig forberedelse

Din akademiske og faglige forberedelse indebærer ofte en akademiuddannelse i VVS-installation, som er en vital del af autorisationsprocessen. Her vil du møde en række obligatoriske moduler, der samlet set giver dig den viden og de kompetencer, der kræves for at kunne bestå autorisationseksamen.

Afsluttende eksamen og projekt

Efter fuldførelsen af din uddannelse skal du gennemføre en afsluttende eksamen og et afsluttende projekt, der sammen udgør den praktiske del af din autorisationsevaluering. Det er her, du demonstrerer din evne til at anvende din viden i praksis. Informationer omkring strukturen og kravene til eksamen og projektet kan ligeledes findes via relevante uddannelsesinstitutioner.

Uddannelse og krav

For at få godkendelsen skal man have gennemgået specifik uddannelse og have praktisk erfaring. Dette kan være fra en smedeuddannelse eller anden relevant baggrund. Det er vigtigt, at man både forstår teorien bag og har erfaring med det praktiske arbejde.

Akademiuddannelsen i VVS-installation omfatter flere obligatoriske moduler, samt valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Du skal fuldføre disse kurser som en del af din studieordning, der er nøje fastlagt for at sikre, du får de nødvendige teoretiske kompetencer. Denne akademiuddannelse giver dig en omfattende forståelse af VVS-systemer, installationsteknikker, samt de sikkerheds- og miljømæssige aspekter af faget.

Arbejde du kan udføre med godkendelsen

Med godkendelsen kan du lave mange forskellige ting, som f.eks. at installere og reparere systemer til gas, vand, og afløb. Dette kan indebære alt fra at sætte nye toiletter op til at sikre, at vandet løber, hvor det skal. Det kan f.eks. være:

Gasinstallationer og -fejlfinding

Som autoriseret VVS-installatør er det dit ansvar at installere og vedligeholde gassystemer sikkert. Du skal kunne identificere og udbedre eventuelle gasfejlfindinger. Arbejdet omfatter alt fra installation af gasfyr til reparation af gaslækager.

Vand- og sanitetsinstallationer

Dine opgaver inden for vandinstallationer spænder bredt. Det inkluderer installation af vandrør, reparation og vedligeholdelse af sanitære systemer, og sørg for at vandforsyningen fungerer korrekt i private hjem og erhvervsbygninger.

Afløbsinstallationer og terrænhøjdejusteringer

Du skal være i stand til at konstruere og vedligeholde afløbsinstallationer. Dette arbejde kræver også viden om terrænhøjde, da korrekt hældning er afgørende for at sikre effektiv vandafledning og forebyggelse af vandskader.

Dit ansvar

Når du arbejder med VVS, har du et stort ansvar for, at arbejdet er udført korrekt og sikkert. Der er regler og standarder, som skal følges, og det er vigtigt at holde sig opdateret med de nyeste krav.

Fagligt ansvarlig person

Som fagligt ansvarlig har du ansvaret for at sikre, at alle VVS-installationer bliver udført i overensstemmelse med gældende lovkrav. Det er vigtigt, at du som fagligt ansvarlig holder dig opdateret med de nyeste regler og standarder for at kunne garantere installationernes sikkerhed. For at blive godkendt som fagligt ansvarlig inden for el, vvs, kloak, eller gas, skal du opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 1415.

Sikkerhedsstyrelsens tilsynsrolle

Sikkerhedsstyrelsen er den myndighed, der udsteder autorisationerne til virksomheder og fører tilsyn med, at lovgivningen overholdes. Tilsynet omfatter kontrol af, at installationerne er udført korrekt og ikke udgør nogen risiko for brugerne.

Praktisk information

Når du har din godkendelse, får du et nummer, der viser, at du er godkendt til at udføre arbejdet. Det er vigtigt at dokumentere alt, hvad du laver, så det er klart, at arbejdet er udført korrekt.

Dette tjener som bevis på din ret til at udføre autorisationskrævende opgaver og sikrer at installationer inden for elområde, ventilation og varme er udført fagligt og lovmæssigt korrekt.

Autorisationsnummer og dokumentation

Dit autorisationsnummer er din virksomheds unikke identifikator, som bekræfter retten til at udføre autoriseret arbejde. Det er essentielt at dokumentere alle opgaver du udfører. Dette inkluderer en detaljeret beskrivelse af arbejdet, brugte materialer samt dato for udførelsen. En korrekt udfyldt dokumentation er ikke kun et lovkrav, men også en sikkerhed for dig og dine kunder.

Arbejde inden for elområde

Arbejde inden for elområdet kræver en særlig autorisation, da det involverer installationer af elventilation og varme. Det er afgørende, at alt autorisationskrævende arbejde inden for elområdet udføres i henhold til de gældende sikkerhedsbestemmelser, og at den udførte installation efterfølgende kontrolleres og dokumenteres korrekt.

Skal Vores håndværker hjælpe?

Det siger Thomas:
Der beste ved at være selvstændig er at man har mulig for at yde den beste service og til en rigtig god pris, vi lever af glade og tilfredse kunder
Image
Thomas Hovmand | Elektriker

TEH-Elservice ApS

Region Sjælland
Info@teh-el.dk
tel:93104348
Det siger Jesper:
Det at jeg kan styre min egen hverdag
Image
Jesper Gerlach | Elektriker

Gerlach El Service

Region Hovedstaden
jg@gerlach-el.dk
tel:31132413
Det siger Kim:
Den frihed som jeg får, ved at selv bestemme over min egen hverdag
Image
Kim Winkelmann | Elektriker

WinkELmann installation

Region Syddanmark
holger7@live.dk
tel:22535769
Det siger Thomas:
Det bedste ved JE EL TEKNIKs løsning, er at jeg har adgang til alt den hjælp jeg har brug for som selvstændig. På den måde kan jeg føle mig mere sikker i de valg jeg skal tage for at vækste min egen virksomhed.
Image
Thomas Hansen | Elektriker

TH-Teknik ApS

Region Sjælland
thomas@thelteknik.dk
tel:20984770
  Det siger Mikkel:
  Som Installatør får jeg mulighed for at drive virksomhed uden alt det kedelige og besværlige, og fokusere på at skabe et fælleskab af kompetente VVS'er som går op i deres arbejde og lever et kvalitets resultat til kunden.
  Image
  Mikkel Mayland | VVS-installatør

  JE VVS TEKNIK

  Region Sjælland
  mc@jeteknik.dk
  tel:60292908
  Det siger Rachid:
  Det frie liv vel selv st bestemme over sin hverdag
  Image
  Rachid Rachid | VVS'er

  Aarhus varmeteknik og køl

  Region Sjælland
  rachidjunior@me.com
  tel:42464778
  Det siger Zouhair:
  Jeg er min egen chef jeg kan planlægge min tid som jeg vil og jeg kan godt lide at jeg har det direkte kunde kontakt fra start til slut
  Image
  Zouhair Kabbani | VVS'er

  ZK Varme & Service

  zkvarmeogservice@gmail.com
  tel:30278701
   Vi står altid klar til at hjælpe dig med el og vvs opgaver!
   Håndværker profil billede

   Jan Dam-nielsen

   Ejer & El Installatør
   Hvad er TEKNIQ?
   TEKNIQ speciale er tekniske regler, certificeringer og ordninger - Som sikre dig som kunde
   Læs mere her...
   Image

   VVS autorisation: Vejen til sikker installation og service

    Virksomheder vi bla. hjælper
    Kemp og Lauritzen logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    HedeDanmark logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Hvidovre Kommune logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Entreprenørfirmaet Nordkysten logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Neogrid Technologies logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Unilite logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Coop Danmark logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Dansk Arbejdsgiverforening logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Egelund slot logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Maribo Varmeværk logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Andel Holding logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Spotlight logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Telesikring logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    NRGreen logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK
    Tvis køkken logo - El og VVS kunde hos JE TEKNIK